Trẻ em cao trên 1.3m tính như người lớn
Trẻ em cao dưới 1.3m tính 75% giá tour
Trẻ em cao dưới 1.1m tính 50% giá tour
Trẻ em dưới 3 tuổi miễn phí

Bạn cũng có thể thích...