1. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1.1 TNT Travel Co., Ltd hiểu tầm quan trọng và sự tôn trọng của quyền bảo mật thông tin (“thông tin”) của khách truy cập vào trang web và sử dụng dịch vụ của TNT Travel. Những người truy cập trang web và/hoặc mua sản phẩm, sử dụng các dịch vụ của TNT Travel sau đây gọi là “Khách hàng”); Trang web (“Website”, “Sản phẩm” và “Dịch vụ”) dưới đây được gọi là “Dịch vụ”, thực sự là TNT Travel với Chính sách Bảo mật này.

Mục đích của việc thu thập thông tin; phạm vi và phương thức thu thập thông tin; phạm vi sử dụng, đối tượng tiếp cận, thời gian lưu trữ thông tin; liên kết và các sản phẩm của bên thứ ba trên trang web; cam kết bảo mật; quyền và trách nhiệm của Khách hàng; thông tin và phương thức liên hệ được đề cập trong Chính sách này.

1.2 Chính sách này áp dụng cho tất cả các Dịch vụ của TNT Travel, nhưng tại từng thời điểm, đối với từng Dịch vụ hoặc một phần của Dịch vụ, tùy thuộc vào tính đặc thù và yêu cầu của Dịch vụ TNT Travel có thể sửa đổi/bổ sung nội dung của Chính sách này để áp dụng riêng cho các Dịch vụ cụ thể đó.

1.3 Chính sách này áp dụng khi Khách hàng truy cập Trang web, sử dụng Dịch vụ trên Trang web TNT Travel và bất kỳ lúc nào Khách hàng truy cập Dịch vụ trên Trang web do TNT Travel cung cấp và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của TNT Travel trong việc này Chính sách (bao gồm bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung theo thời gian).

1.4 Tùy theo tình hình, nhu cầu bảo mật thực tế, TNT Travel có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hoặc không được sự đồng ý của Khách hàng. Bằng việc cập nhật chính sách này, TMV sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần cuối của Chính sách này, vì vậy, trước khi truy cập vào Dịch vụ của TNT Travel, Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất.

2. MỤC TIÊU THU THẬP THÔNG TIN

TNT Travel thu thập Thông tin Khách hàng chủ yếu nhằm mục đích hỗ trợ, duy trì liên lạc với Khách hàng như:

2.1 Duy trì liên hệ với khách hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến Dịch vụ TNT Travel

2.2 Cải thiện Chất lượng của Dịch vụ Du lịch TNT và/hoặc Dịch vụ của các Chi nhánh của TNT Travel (“Công ty con”).

2.3 Thiết lập các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác.

2.4 Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc các giao dịch giữa TNT Travel và Khách hàng.

2.5 Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn.

2.6 Thông báo cho Khách hàng về thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp hoặc xúc tiến thương mại khác với sự đồng ý trước của Khách hàng.

2.7 Thông báo thông tin tuyển dụng của TNT Travel nếu khách hàng đăng ký nhận email thông báo.

2.8 Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, dịch vụ của TNT Travel.

2.9. Hỗ trợ khi khách hàng mua tour và/hoặc sử dụng Dịch vụ của TNT Travel.

2.10 TNT Travel thu thập thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng của Dịch vụ như.

 • a) Kiểm soát việc truy cập, sử dụng Dịch vụ TNT Travel.
 • b) Phân tích và tối ưu hóa Dịch vụ Du lịch TNT.

2.11 Các hạng mục khác mà TNT Travel được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.

3. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

3.1 Thông tin khách hàng mà TNT Travel sẽ thu thập bao gồm:

 • a) Họ và tên.
 • b) Số điện thoại.
 • c) Thư điện tử.
 • d) Địa chỉ thường trú.

3.2 Đối với từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm, TNT Travel có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm Thông tin để đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc để đảm bảo giao dịch giữa TNT Travel và khách hàng được thông suốt, thuận tiện.

3.3 Đối với việc thu thập Thông tin được đề cập trong Chính sách này, TNT Travel sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi bằng cách thiết lập các tính năng trên giao diện Trang web để Khách hàng quyết định cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho TNT Travel.

4. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN

Để đảm bảo rằng thông tin thu thập được là chính xác và đầy đủ, TNT Travel có thể tùy ý lựa chọn sử dụng thông tin được thu thập chung hoặc gọi chung các thông tin sau:

4.1. Thông tin: TNT Travel có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:

 • a) Một số Dịch vụ của TNT Travel cho phép / yêu cầu Khách hàng tạo tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân, và để sử dụng tốt nhất các Dịch vụ này, TNT Travel có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin được đề cập trong Mục 3 ở trên để đáp ứng việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.
 • b) Trong trường hợp khách hàng yêu cầu TNT Travel giải đáp các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ TNT Travel hoặc khách hàng yêu cầu TNT Travel cung cấp Dịch vụ, ví dụ như yêu cầu hỗ trợ về tour du lịch và hành trình du lịch của TNT Travel. Có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp Thông tin để xử lý các yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác.
 • c) Các yêu cầu thu thập thông tin khác tùy thuộc vào nhu cầu thu thập của TNT Travel.
 • d) TNT Travel sẽ luôn cung cấp tùy chọn đưa ra quyết định có cung cấp Thông tin Khách hàng hay không. Trong trường hợp Khách hàng chọn không cung cấp Thông tin, có thể có một số Dịch vụ, giao dịch không thực hiện được hoặc một số giao dịch của Khách hàng sẽ được truy cập ở chế độ Khách.

4.2 TNT Travel tự thu thập thông tin

 • a) Thu thập Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba. TNT Travel có thể nhận Thông tin của Khách hàng được công bố công khai trên bất kỳ trang web thương mại điện tử nào của bên thứ ba hoặc nhận Thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi TNT Travel tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. chuyển giao thông tin đó.
 • b) Được thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ. Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, TNT Travel cũng có thể thu thập Thông tin của Khách hàng theo các cách khác phù hợp với sự đồng ý của Khách hàng đối với việc thu thập đó.
 • c) Được thu thập trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ. Một số Dịch vụ của TNT Travel cho phép Khách hàng liên hệ với bên thứ ba, những thông tin liên lạc đó sẽ được thông báo và thông tin được tạo ra trong quá trình liên lạc đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của TNT Travel. .

4.3 Hợp nhất Thông tin: TNT Travel có thể hợp nhất Thông tin Khách hàng của TNT Travel có được thông qua việc thu thập bằng các phương tiện khác nhau được đề cập trong Phần này như một hoạt động hoàn chỉnh. Thông tin phục vụ các mặt hàng Mục đích của Chính sách này là không có sự đồng ý trước của Khách hàng. Tuy nhiên, Khách hàng có quyền lựa chọn Thông tin của mình theo quy định tại Mục 10.1 của Chính sách này.

5. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin khách hàng được thu thập để sử dụng cho mục đích nêu tại Mục 2 của Chính sách này. Ngoài ra, thông tin được sử dụng trong TNT Travel và/hoặc TNT Travel (đại lý).

6. ĐỐI TƯỢNG TRUY CẬP THÔNG TIN

6.1 Với mục đích thu thập thông tin được đề cập trong Chính sách này, TNT Travel có thể yêu cầu sự hỗ trợ của bên thứ ba để phân tích dữ liệu, hỗ trợ tiếp thị và dịch vụ khách hàng và/hoặc để cung cấp Dịch vụ. Tốt hơn cho Khách hàng. Trong quá trình hỗ trợ, Thông tin Khách hàng có thể được tiết lộ cho TNT Travel bởi các đơn vị sau:

 • a) Các đơn vị liên kết của TNT Travel có liên kết với TNT Travel và được yêu cầu hoàn thành/hoàn thành giao dịch đã thiết lập giữa TNT Travel và Khách hàng.
 • b) Đối tác kinh doanh mà TNT Travel tin tưởng, việc tiết lộ và chịu trách nhiệm bảo mật Thông tin Khách hàng sẽ được điều chỉnh theo thỏa thuận giữa TMV và đối tác kinh doanh của TNT Travel.

6.2 Để phát triển kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng TNT Travel có thể phải tiến hành tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trong trường hợp đó TNT Travel được thừa kế hoặc chuyển giao Thông tin của Khách hàng để thay thế TNT Travel để tiếp tục cung cấp và thực hiện Dịch vụ cho Khách hàng.

6.3 TNT Travel sẽ phải tiết lộ Thông tin của Khách hàng cho bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật hoặc TNT Travel. tin rằng việc tiết lộ Thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Khách hàng hoặc TNT Travel.

6.4 Các bên khác theo thỏa thuận hoặc chỉ dẫn của Khách hàng.

7. THỜI GIAN GỬI THÔNG TIN

TNT Travel sẽ chỉ lưu giữ Thông tin của Khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập.

8. LIÊN KẾT VÀ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA TRÊN WEBSITE

8.1 Một số nội dung, quảng cáo và tính năng trên trang web của TNT Travel có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba, cho dù có liên kết với TNT Travel hay không. Các bên thứ ba này có thể thu thập hoặc nhận một số thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, bao gồm cả việc sử dụng Cookie, Beacons và các công nghệ tương tự, và Thông tin đó có thể được thu thập theo thời gian và được liên kết với thông tin được thu thập trên các trang web và dịch vụ trực tuyến khác nhau.

8.2 Nếu Khách hàng kết nối với dịch vụ mạng xã hội, TNT Travel có thể nhận và lưu trữ Thông tin đăng nhập từ Dịch vụ đó để cho phép Khách hàng đăng nhập, cũng như Thông tin khác mà Khách hàng đã cho phép TNT Travel nhận. khi Khách hàng kết nối với các dịch vụ đó.

8.3 Bằng cách truy cập và / hoặc sử dụng Dịch vụ TNT Travel, Khách hàng đồng ý lưu trữ Cookie, Beacons, các công nghệ lưu trữ cục bộ khác. Khách hàng cũng đồng ý truy cập Cookie, Beacon, công nghệ lưu trữ cục bộ của TNT Travel và các bên thứ ba được đề cập ở trên.

8.4 Như đã nêu ở trên, Dịch vụ Du lịch TNT có thể có các liên kết đến các Trang web của Bên thứ ba khác không thuộc quyền kiểm soát của TMV, vì vậy, TNT Travel sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ TNV Travel nào. Bất kỳ Thông tin nào được thu thập bởi các Bên thứ ba, không được cung cấp trên trang web hoặc TNT Travel có quyền kiểm soát và / hoặc kiểm soát. TNT Travel khuyên Khách hàng nên thận trọng và xem lại Chính sách Bảo mật áp dụng cho Trang web và Dịch vụ của Bên thứ ba mà Khách hàng sử dụng.

9. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

9.1 TNT Travel cam kết bảo mật thông tin của Khách hàng theo đúng quy định của Chính sách này và quy định của pháp luật.

9.2 TNT Travel sẽ áp dụng các tùy chọn và giải pháp kỹ thuật và bảo mật thích hợp để bảo vệ Thông tin của Khách hàng một cách tốt nhất. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trong khi TNT Travel thực hiện những nỗ lực hợp lý để bảo vệ Thông tin của Khách hàng, không có trang web, kết nối Internet, hệ thống máy tính hoặc kết nối không dây nào là an toàn. tuyệt đối. Do đó, TNT Travel không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin cung cấp cho TNT Travel sẽ được bảo mật tuyệt đối và TNT Travel không thể chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp có sự truy cập. Trái phép, rò rỉ Thông tin Khách hàng mà không do lỗi của TNT Travel. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản được mô tả ở trên, TNT Travel khuyến nghị Khách hàng không gửi Thông tin cho TNT Travel.

10. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

10.1 Lợi ích:

 • a) Khách hàng được đảm bảo quyền lợi và bảo mật thông tin TNT Travel đã cam kết theo Chính sách này.
 • b) Khách hàng có quyền truy cập vào Thông tin của mình và có quyền tự sửa chữa các sai sót trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật / bổ sung thông tin để lưu trữ trên website. Khách hàng cũng có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình trên trang web hoặc yêu cầu TNT Travel ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị bằng cách gửi yêu cầu ngừng nhận tin tức và thông tin từ trang web.
 • c) Nếu Quý khách không muốn nhận bất kỳ thông tin khuyến mại, khuyến mãi nào từ TNT Travel, Quý khách có thể từ chối yêu cầu của mình bất kỳ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu ngừng nhận thông tin trên trang web của TNT Travel. Xem hướng dẫn ở cuối trang.

10.2 Trách nhiệm của Khách hàng

 • a) Tìm hiểu kỹ Chính sách này trước khi sử dụng, truy cập Dịch vụ TNT Travel, việc Khách hàng sử dụng, truy cập Dịch vụ TNT Travel cũng là xác nhận việc tìm kiếm. Hiểu và đồng ý với các nội dung của Chính sách này.
 • b) Cung cấp thông tin chính xác và hợp pháp cho TNT Travel khi được yêu cầu và đồng ý cung cấp. Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm (trong mọi trường hợp, toàn bộ hoặc một phần, không có bất kỳ liên kết nào với TNT Travel) nếu Thông tin của Khách hàng cung cấp cho TNT Travel là không chính xác, trái pháp luật và / hoặc việc thực hiện Dịch vụ của Khách hàng bị gián đoạn, không thể thực hiện; hoặc giao dịch giữa TNT Travel và Khách hàng, giữa TNT Travel và bên thứ ba, giữa Khách hàng và Bên thứ ba bị gián đoạn hoặc không thể thực hiện được do các yếu tố kỹ thuật, đường truyền, lỗi hệ thống, v.v. hoặc phát sinh bất kỳ thiệt hại vật chất hoặc phi vật chất nào do việc sử dụng thông tin không chính xác / sai lệch đó.
 • c) Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Dịch vụ, giao diện của trang web, tính năng của trang web TNT Travel.
 • d) Không phát tán, phổ biến hoặc khuyến khích bất kỳ hoạt động nào can thiệp, phá hoại hoặc xâm nhập vào trang web của TNT Travel.
 • e) Không truyền bá, phổ biến
 • f) Mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

11. TIẾP NHẬN & GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

TNT Travel tôn trọng mọi ý kiến, liên hệ và phản hồi từ khách hàng của TNT về Dịch vụ cũng như chính sách này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ thông tin sau:

Công Ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Du lịch Tấn Nhật
Trụ sở chính: 20/423 Chi Lăng, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: (0234) 3935 757
Fax: (0234) 3938 388
Hotline: 84.911346356
Email: tnttravelhue@gmail.com