51 sự thật thú vị về Việt Nam

Việt Nam, tên chính thức là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là quốc gia ở cực đông trên Bán đảo Đông Dương. Việt Nam có diện tích 331.210 km vuông. Hà Nội là thủ đô của đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức của Việt Nam. Đơn vị tiền tệ chính thức là Đồng (VND). Việt Nam giáp với ba quốc gia – Trung Quốc, Lào và Campuchia.